Image Alt

VISUAL ART for Progress

De Nationale Kunstbeurs (hierna NK) heeft als haar voornaamste doelstelling het stimuleren en ondersteunen van de beeldende kunst in Suriname.

De beeldende kunst, de kunstenaars en de jeugd kennis laten maken met en waardering laten krijgen voor de beeldende kunst en stimuleren om zelf beeldende kunst te maken.

Uiteraard heeft de NK getracht haar doelstellingen te verwezenlijken maar daarbij is ook steeds meer getracht hierbij buitenlandse kunstenaars te betrekken.

Verschillen moeten inspireren om meer kennis te verwerven en over en weer beter te worden.

Thans lanceren wij een project waarbij wij typische Surinaamse huizen, waarvan sommigen nog duidelijk de koloniale inslag bevatten, als een pentekening aan kunstenaars voor te leggen met het verzoek om hieraan letterlijk en figuurlijk een eigen invulling te geven.

Daarbij hun visie op vooruitgang ook invulling gevend.

Misschien heeft u, de kunstenaar, enerzijds een beperking in het meegegeven lijnenspel, anderzijds laten wij u vrij om daarmee te doen wat u wilt.

Wij zijn bijzonder benieuwd naar uw visie, interpretatie, naar letterlijk “uw vertaling van”. En hoe u daarbij vooruitgang ziet passen, of ziet ondersteunen of andersom. Uw keuze.

Wij laten u alle vrijheid om uw interpretatie te maken. Wij hopen dat u bijzonder geïnspireerd zult meedoen en zijn er van overtuigd dat u met een artistiek juweel zult komen.

Een aantal buitenlandse kunstenaars wordt ook uitgenodigd om mee te doen.

Wij hebben xx huizen en wij geven per 3 kunstenaars hetzelfde werk en zijn bijzonder benieuwd naar deze 3 interpretaties.

Wij zullen de werken in een aparte zaal in onze digitale SIAF.sr expositie ten toon stellen.

De werken zullen middels een veiling of gewoon te koop zijn. De opbrengst is uiteraard voor de kunstenaar.